ชัยวุฒิ ชื่นใจ! เยาวชนร่วมกันถกปัญหากัญชา เผยจำนำทุกความเห็นไปทำนโยบาย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม เครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานกิจกรรมเสวนา เรื่อง ห่วงใยนบาย “กัญชาเสรี ”และการปกป้องเด็กและเยาวชนไทย ณ ห้องประชุม Smart Classroom คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถใช้สารสกัดกัญชาได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงมุมมองในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน นักศึกษา นักเรียน และประชาชน ได้รู้ถึงโทษประโยชน์ กัญชาและการรู้จักวิธีการปกป้องเด็กและเยาวชนจากกัญชาเสรี 

 

โดยภายในงานเสวนาได้มีบุคคลที่มีความรู้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง นักวิชาการ ,รัชนี วิเศษประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ,ปริญญา ปลื้มจิต เจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ประสิทธิ์ กั้ววิบูลย์ ตัวแทนนักศึกษา เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลางให้ความเห็นว่า“ กัญชาเป็นพืชที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับขนาดและวิธีการใช้งาน ในมุมของอาจารย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษา อาจารย์มองว่า ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนเองยังไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะใช้ นอกเหนือจากทางการแพทย์ เราควรสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษและประโยชน์ของกัญชาให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน หรืออาจะมีการเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้เรียน”

 

รัชนี วิเศษประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชี้ว่า“ในมุมมองของนักบริหารระดับท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน มองว่าการที่ให้ทุกบ้านสามารถปลูกกัญชาได้ ทำให้กัญชาอยู่ใกล้มือเด็กและเยาวชนมากเกินไป บางทีเห็นผู้ปกครองนำมาประกอบอาหารก็คิดว่าเป็นสมุนไพร ซึ่งอาจไม่รู้ถึงคุณโทษของกัญชาจริงๆ รัฐควรมีมาตรการควบคุม หรือป้องกันในจุดที่ยังบกพร่อง เช่น ออกพรบ.คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากกัญชา ออกระเบียบในการจำหน่ายซื้อขายของกัญชา”

 

ในส่วนนายประสิทธิ์ กั้ววิบูลย์ ตัวแทนนักศึกษา เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอว่า“จากแต่ก่อนผมเคยเห็นมีการแอบปลูกไร่ตามนา แต่ปัจจุบันเมื่อมีการเปิดเสรี ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย เกิดการอยากรู้อยากลองกับหมู่เพื่อน ทำให้เห็นด้วยกับการเปิดเสรี ผมจึงมองว่าอาจจะเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดได้ แต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่า คนรอบข้างก็มีการกิน การเสพ ก็เพราะคิดว่ามันไม่ได้มีความผิดอะไรที่เขาทำแบบนั้น ผมจึงอยากฝากไปถึงผู้ใหญ่ว่าควรมีมาตราการปกป้องเยาวชนอย่างเราๆจาก ภัยใกล้ตัวนี้”

 

โดยรวมแล้ว ในเวทีเสวนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นของวิทยากรจากหลายหน่วยงานร่วมกันการแสดงความคิดเห็นอีกทั้งยังได้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีของกัญชา เพราะยังมองว่ามีโทษมากกว่ากว่าประโยชน์ ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านต่อสังคม แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยเสียทั้งหมด ก็มีส่วนที่เห็นด้วยกับการใช้ทางการแพทย์ มีการยกตัวอย่างเคสผู้ป่วยให้ฟัง มีการยกตัวอย่างคนรอบตัวที่ใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาให้ฟัง หลายท่านก็มองว่าควรมีขอบเขต มาตรการการควบคุมในกลุ่มคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เช่น เด็กและเยาวชน เพราะทุกวันนี้เหมือนว่าจะส่งผลอย่างมากกับเด็กและเยาวชน ห่วงใยว่านโยบายนี้จะเป็นภัยใกล้ตัวกับสังคมไทย

 

ทั้งนี้ภายในงานเสวนาดังกล่าวนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อัดคลิปวิดีโอเสนอความคิดเห็นเข้ามาร่วมพูดคุยกับเยาวชนภายในงาน “วันนี้ผมรู้สึกดีใจมาก ที่ได้มาเห็นบรรยากาศการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ โดยได้หยิบเรื่องที่เป็นปัญหาในสังคม ปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งกัน ปัญหาที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวัน มาร่วมกันเสนอวิธีการแก้ไขกฎหมายที่ยังล้าหลัง เพื่อให้คนไทยเราได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมายิ่งขึ้นทำธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ไม่มีข้อจำกัด ขอชื่นชมน้อง ๆ เยาวชนที่ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพราะข้อมูลจากการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองนำไปกำหนดนโยบายต่อไป”