รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด

วานนี้ (17 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ”โพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 15” ประจำปี 2566 โดยมี นายอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพนทอง ผอ.สพป.เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าอำเภอโพนทอง และประชาชนชาวอำเภอโพนทอง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

 

การแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด เกิดความรักสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนเป็นการเชื่อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชน ในเขตอำเภอโพนทองอีกด้วย

 

#อีสานไทม์